Na stronie znajdziesz m.in. zagadnienia:
Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia

Mechanika relatywistyczna

Podstawą szczególnej teorii względności są założenia:
  • każdy ruch jest względny, tzn. może być opisywany wyłącznie względem innych ciał
  • prędkość światła w próżni jest zawsze taka sama i nie zależy od tego czy obserwator lub źródło poruszają się czy też nie
  • prędkość światła w próżni jest największą prędkość rozchodzenia się oddziaływań w przyrodzie (mogą ją osiągać tylko obiekty o zerowej masie spoczynkowej)


Składanie prędkości
Dylatacja czasu


Z założeń teorii względności Einsteina wynika nierównoczesność zdarzeń w różnych nieinercjalnych układach odniesienia.Najprostszym przykładem dylatacji jest paradoks bliźniąt. Astronauta wystrzelony w kosmos po powrocie będzie młodszy od swojego brata bliźniaka, ponieważ w poruszającym się układzie "czas płynie wolniej".

Skrócenie długości


Długość odcinka z punktu widzenia obserwatora znajdującego się względem niego w spoczynku jest mniejsza niż z punktu widzenia obserwatora będącego względem tego odcinka w stanie ruchu.Zjawisko skrócenia długości można wytłumaczyć na następującym przykładzie: Antek znajduje się w poruszającym się pociągu twierdzi, ż jego linijka ma 1m. Benek będąc w układzie spoczywającym (stoi na peronie) stwierdza, że linijka Antka ma mniej niż 1m. Antek tego nie zauważa, gdyż znajduje się w poruszającym się układzie odniesienia.

Masa ciała
m0 - masa spoczynkowa

Energia kinetyczna


- energia całkowita cząstki

- energia spoczynkowafizyka.kopernik.mielec.pl - Relatywistyka - wersja do wydruku Relatywistyka - wersja do wydruku
Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl