Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia
 Autorzy

Fizyka.kopernik.mielec.pl jest serwisem poświęconym fizyce. Zawiera zagadnienia poruszane na lekcjach fizyki w szkole średniej, a także dodatkowe informacje fizyczne i matematyczne.

Pomysłodawcą powstania tego serwisu jest mgr Waldemar Bartłomowicz. Opiekunem na czas rozwoju był mgr Alfred Ortyl.

Jedynymi autorami tej strony są (kolejność alfabetyczna):
  • Radosław Kędzior (FaLCoN)
  • Justyna Kusek (tincia)
  • Łukasz Kusek (lukek)
  • Łukasz Werenkowicz (WeRen)

Za stworzenie działu "Astronomia" dziękujemy Grzegorzowi Rożnieckiemu.

Dziękujemy wszystkim internautom za odwiedziny.

Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl