Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia
 Bibliografia

[1]Notatki z lekcji "Fizyka" tom 1,2,3 - J. Kopecki wyd. Omega Kraków 2000
[2]Fizyka I - M. Jenike WSiP Warszawa 1995
[3]Fizyka II z astronomią - J.Salach, B. Sagnowska, J. M. Kreiner WSiP Warszawa 1996
[4]Fizyka III - J. Ginter WSiP Warszawa 1998
[5]Fizyka IV z astronomią - Praca zbiorowa pod redakcją M. Piłata WSiP Warszawa 1998
[6]Fizyka Poradnik encyklopedyczny - B.M. Jaworski, A.A. Dietłaf PWN Warszawa 2000
[7]Podstawy fizyki - M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski PWN Warszawa 1999
[8]Fizyka - M. Skorko PWN 1976
[9]Feynmana wykłady z fizyki - R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands PWN Warszawa 1974
[10]Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne - J. Lipczyński, M.Okołowicz, S. Olczak, E. Rybka Apewu-Sponsor 1998
[11]Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne - Z. Kamiński NT Warszawa 1975
[12]Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie - R. Leitner, W. Żakowski NT Warszawa 1975
[13]Tablice matematyczne - A. Cewe, H. Nahorska, I. Pancer Wyd. Podkowa Gdańsk 2000
[14]Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie - Jan Blinowski, Jarosław Trylski Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1973
[15]Fizyka dla szkół ponad gimnazjalnych. Treści rozszerzające, część 2 - Jadwiga Salach, Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Wiesław Mroszczyk Wydawnictwo ZamKor Kraków 2004
[16]Tematy i zagadnienia maturalne z fizyki - Janusz Kopecki wyd. Omega Kraków 2002
[17]Astronomia - podręcznik akademicki - red. H. Krzysztofik, K. Wojtala Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2001
[18]Matematyka - podręcznik dla klasy III liceum oraz klasy III technikum - Kazimierz Cegiełka, Jerzy Pojemski, Karol Szymański WSiP Warszawa 1988
[19]Matematyka - podręcznik do liceum ogólnokształcącego, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym - Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska Wyd. Nowa Era Warszawa 2004
[20]Tablice fizyczno-astronomiczne - pod red. Witolda Mizerskiego Wyd. Adamantan Warszawa 2002
[21]Matematyka - poradnik encyklopedyczny - I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1998


Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl