Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny Tablica I.
Przewodnictwo cieplne różnych substancji

Substancjaa Substancjaa Substancjaa
Ciała stałe niemetaliczneGazyMetaled
Kołdra puchowa0,03aKsenon0,0055Nb3Sn (4K)e0,038
Pianka poliuretanowa0,03aChlor0,008Pluton6,72
Wata szklana0,03-0,05Krypton0,0095Mangan7,8
Futro0,04Sześciofluorek siarki0,0128Inwar11
Korek0,04Siarkowodór0,0145Manganin23
Styropian0,04Chlorowodór0,0146Uran27,6
Drewno balsa0,05Dwutlenek azotu0,0161Ołów34,9
Azbest (płyty izol.)0,05-0,1Dwutlenek węgla0,0166Stal (różne gatunki)35-90
Wata bawełn., luźna0,06Podtlenek azotu0,0173Żeliwo40-50
Słoma0,06Argon0,0177Stop lutowniczy50
Suche trociny0,1Ozon0,0188Cyna66,7
Flanela0,1Amoniak0,0242Platyna71,6
Polistyren0,14Tlenek węgla0,0250Żelazo (b. czyste)80,3
Wyroby skórzane0,16Tlenek azotu0,0251Żelazo, stal(700°C)30
Polichlorek winylu0,17Azot0,0257Nikiel90,8
Pleski0,19Powietrze0,0260Chrom93,8
Śnieg (0,25g/cm3)0,2Tlen0,0265Kobalt100
Drewno (dąb) 0,2bMetan0,0343Mosiądz110
Teflon0,27Neon0,0493Cynk116
Siarka0,27Hel0,155Sód142
Polietylen0,4Wodór0,185Krzem148
Cegła (czerwona)0,4-0,6CieczeMagnez156
Cegła klinkierowa1,5Hel (4,0K)0,028Wolfram174
Jod0,45Czterochlorek węgla0,11Glin237
Węgiel kamienny0,45Benzyna0,11Tombak (4% Zn)240
Torf0,7Chloroform0,12Złoto317
Asfalt żwirowy0,7Heksan0,12Miedź401
Szkło0,7-1,5Olej parafinowy0,12Srebro429
Betonok. 1Brom0,124
Piaskowiec1-2Toluen0,14Woda
Szkło kwarcowe1,38Eter etylowy0,14Woda (0°C)0,561
Porcelana1,8Benzen0,141Woda (25°C)0,607
Selen2,0Nafta0,15Woda (100°C)0,679
Lód (0°C)2,34Azot (65K)0,160
Marmur2-4Butanol0,16Tkanki żywe
Granit1,1-4Nitrobenzen0,16Tłuszcz0,17
Sól kamienna2-6Oktanol0,16Skóra słabo ukrwiona0,33
Chlorek soduc7,7Anilina0,17Mięśnie słabo ukrwione0,54
Węglik wolframu29Oliwa z oliwek0,17Mięśnie silnie ukrw.0,63
Korund30Aceton0,18Skóra silnie ukrw.do 1,5
Tlenek glinuc40Etanol0,18
Tlenek magnezuc60Metanol0,21
Krzemc110Dwusiarczek węgla0,21
Grafit200Gliceryna0,26
Tlenek beryluc400Glikol0,26
Węglik krzemuc500Kwas siarkowy0,335
Diament (naturalny)2320Hydrazyna0,475
Diament (czysty 12C)3500Rtęć8,32

a - wartości podobne jak dla powietrza
b - w poprzek włókien (przewodnictwo drewna wzdłuż włókien jest 2-3 razy większe)
c - monokryształ
d - przewodnictwo cieplne jest na ogół wprost proporcjonalne do przewodnictwa elektrycznego
e - stan nadprzewodzący

Tablica II.
Względna przenikalność elekryczna wybranych ośrodków

Substancjaa Substancjaa Substancjaa
Ciała stałeCieczeGazy (20°C)
Arsenek galu12Aceton20,70Amoniak1,00622
Asfalt2,7Anilina6,99Argon1,000562
Bazalt12Benzen2,28Azot1,000548
Bursztyn2,9Brom3,22Dwutlenek siarki1,00825
Chlorek sodu11,2Chloroform4,72Dwutlenek węgla1,000922
Diament5,68Ciekły hel (3K)1,06Hel1,000065
Drewno dębowe5Ciekły azot (70K)1,45Krypton1,00078
German16,3Ciężka woda78,38Ksenon1,00126
Granit7-9Cyjanowodór106,8Metan1,00081
Guma niewulkaniz.2,4Czterochlorek węgla2,23Para wodna (100°C)1,00587
Guma wulkanizow.3,2Dioksan2,21Powietrze (suche)1,000544
Krzem11,7Etanol24,55Tlen1,000495
Kwarc topiony3,8Eter dietylowy4,22Sześciofluorek siarki1,00200
Lód (0°C)91,5Formamid109,5Wodór1,000254
Marmur8,2Gliceryna42,5
Nylon3,6Glikol etylenowy40,7Próżnia1,000000
Papier kondensator.4-6Heksan1,88
Papier suchy2-3Kwas octowyb6,19
Papier woskowany2,7Kwas siarkowyb101
PCW2,8Metanol32,62
Pleksi2,6N-metyloformamid182,4
Polietylen2,3Nafta2,0
Polistyren2,55Octan etylu6,02
Porcelana6-8Olej lniany3,3
Rutyl (TiO2) ||170Toluen2,38
Rutyl (TiO2) 86Woda (0°C)87,90
Selen8,5Woda (10°C)83,96
Siarczek cynku8,3Woda (20°C)80,20
Siarczek kadmu8,9Woda (25°C)78,38
Sól Seignette6000aWoda (50°C)69,88
Styropian1,1-1,3Woda (100°C)55,51
Szkło4-8Woda (war. kryt.)8,6
Tytanian baru3000a
Tytanian magnezu14
Tytanian wapnia150
Ziemia (wilgotna)5-15
Ziemia (sucha)2-6
Żywice epoksydowe2,6

a - ferroelektryki, silna zależność od temperatury
b - stężenie 100%

Tablica III.
Przewodnictwo elektryczne czystych metali

Metal Metal Metal
Ameryk0,1426Itr0,1727Rod2,244
Antymon0,2851Kadm1,443Rtęć0,1049
Arsen0,3340bKobalt1,6033Rubid0,78151
Bar0,2936bLantan0,1622Ruten1,541
Beryl2,590Lit1,143,5Skand0,1828
Bizmut0,083340Magnez2,2640Sód2,025
Cer0,13587Mangan0,06943,5Srebro6,1941
Cez0,5042Miedź5,84739Stront0,4338
Chrom0,79421,4Molibden1,8340Tal0,5352
Cyna0,82644Neptun0,0834Tantal0,75235
Cynk1,6537Nikiel1,4144Technet0,6738
Cyrkon0,2344Niob0,7126Tor0,6740
Europ0,1148Ołów0,47439Tytan0,23638
Gadolin0,076317,6Osm1,141Uran0,3328
Glin3,68739Pallad0,93442Wanad0,49839
Hafn0,29644Platyna0,94338Wapń2,945,7
Gal0,3740Pluton0,06672,1Wolfram1,8546
Ind1,152Potas1,449Złoto4,47838
Iryd2,045Ren0,5345Żelazo1,0345

- przewodność właściwa
a - współczynnik temperaturowy przewodności
b - w pobliżu 0°C

Tablica IV.
Przewodnictwo elektryczne wybranych stopów

Stop Stop
Aluchrom O (FeCr25A150,0710,2Manganin (CuMn12Ni2)0,220,1
Alumel (Ni95, Al+Mn+Si 5)0,319Monel (NiCu33Fe2)0,2019
Brąz cynowy (CuSn10)0,76Mosiądz (CuZn37)1,6517
Brąz manganowy (CuMn9)0,299-0,08Mumetal (Ni77Fe14Cu5Mo4)0,17-
Chromel (NiCr10)0,1423,2Nikielina (CuZn20Ni18,5)0,251,1
Chromonikielina (NiCr15)0,091,0Platynairyd (PtIr10)0,4212
Dural (AlCu4Mg1)2,024Platynarod (PtRh10)0,5014
Evanohm (Ni75Cr20Al2,5Cu2,5)0,0700,1Reotan (CuNi25Zn17Fe5)0,213-0,05
Hastelloy Ca0,080-Stal nierdzewna (FeCr18Ni8)0,14-
Inkonel 600 (NiCr16Fe8)0,10-Stop lutowniczy (SnPb40)0,676-
Inwar0,1220Stop Rosego (BiPb28Sn24)0,1519
Kanthal A10,0670,6Stop Wooda (BiCd16Pb14Sn14)0,1923
Konstantan (CuNi45)0,1920,3Tombak (CuZn4)2,3627
Kowar (FeNi29Co17)0,20437Żeliwo0,1-0,510

Liczby po symbolach chemicznych oznaczają skład stopu w % wagowych. Zawartość głównego składnika nie musi być wymieniona (stanowi uzupełnienie do 100%). Np.: CuZn37 zawiera 63% miedzi i 37% cynku.
a - stop oporowy o składzie Ni57Mo17Cr16FeWMn
b - stop oporowy o składzie Fe68Cr24Al5,5Co2,5

Tablica V.
Opór właściwy metali w różnych temperaturach

Temperatura (K) Opór właściwy metalu
wolfram molibden tantal ren srebro miedź glin złoto żelazo
3600115,0--------
320099,6-145,0------
280084,779,1131,0------
240070,465,6116,2101,8-----
200057,052,8100,394,8----140a
160043,840,683,784,3----123
120030,929,164,869,621a8,46928a11,3110
80018,818,235,950,64,915,2628,706,8157,1
60013,113,127,438,73,533,7926,134,8732,9
4007,918,0218,225,22,2412,4023,8753,10723,7
2985,405,4613,319,01,6171,7102,7112,2349,71
2734,824,8512,216,91,4671,5342,4172,0518,57
2003,803,138,6611,41,0291,0461,5871,4625,20
1001,020,8583,643,90,4180,3480,4420,6501,28
200,00200,00260,150,0150,0040,00287,6·10-30,0350,029
11,6·10-57,0·10-40b0b0,0010,00200b0,0220,022

a - metale w stanie stopionym
b - stan nadprzewodzący

Tablica VI.
Przewodność właściwa wybranych substancji niemetalicznych

Przykład Przykład
Czyste węglowodory10-17Grafit10-5
Polietylen (suchy)10-17Poliacetylena1·10-5
Siarka10-15Woda destylowana10-4
Benzen10-15Woda rzeczna0,005
Brom10-15Kamienisty grunt0,005
NaCl (stały, 25°C)10-15NaCl (stały, 750°C)0,025
Kalafonia2·10-15Kościb0,03
Oliwa z oliwek2·10-15Ziemia orna0,01-1
Polipropylen10-14Tkanka tłuszczowab0,2
Powietrze2,5·10-14Tkanka mózgowab0,4
Wosk5·10-14Mięśnieb0,74
Diament10-13Ferryty0,001-1
Szkło "Pyrex"10-12Kwas siarkowy1,04
Olej silikonowy10-12German2,17
PCW10-12Krzem2,5
Porcelana10-11Woda ocean. (0°C)2,9
Drewno parafinow.10-10Woda ocean. (25°C)5,3
Szkło sodowe10-105% r-r NaCl6,7
Papier10-1025% r-r NaCl21,4
Fosfor biały10-9Kryształ RbAg4I5c100
Guma silikonowa10-9NaCl (ciek., 850°C)372,1
Marmur10-8NaCl (ciek., 950°C)394,7
Selen szary10-8Azotek siarki, (SN)x105
Jod10-7Poliacetylen domieszkowanyado 107
Etanol10-7Woda (chem. czysta)5,50·10-6

a - jeden z polimerów przewodzących (metali organicznych)
b - w 37°C
c - jeden z tzw. przewodników superjonowych

Tablica VII.
Praca wyjścia i właściwości termoelektryczne czystych metali

Metal Metal Metal
Antymon4,148,9Itr3,15,5Rod4,67,0
Arsen5,1-Kadm4,09,1Rtęć4,490,45
Bar2,518Kobalt5,0-13,3Rubid2,16-5a
Beryl3,4-Lantan3,5-Ruten4,73b
Bizmut4,4-73,4Lit2,418,2Skand3,5-12b
Cer2,911,4Magnez3,664,4Sód2,753a
Cez2,1415Mangan3,8-5,5bSrebro4,77,4
Chrom4,523Miedź4,57,6Stront2,516,5
Cyna4,424,2Molibden4,514,5Tal3,85,8
Cynk4,37,6Nikiel4,9-14,8Tantal4,13,3
Cyrkon3,811,7Niob4,34,2bTor3,5-1,3
Europ2,530Ołów4,04,4Tytan4,19b
Gadolin3,13Osm4,80,5bUran3,715
Glin4,24,2Pallad5,0-5,7Wanad4,36,3
Hafn3,910bPlatyna5,30,00Wapń2,87-5,1
Gal4,2-Pluton-20bWolfram4,5511,2
Ind4,126,9Potas2,2-8aZłoto4,87,8
Iryd4,66,5Ren5,0-0,6bŻelazo4,419,8

- praca wyjścia elektronów z powierzchni metalu
- siła termoelektryczna względem platyny (uśredniono w zakresie od 0°C do 100°C)
a - wartość średnia w zakresie od 0°C do temperatury topnienia
b - w pobliżu 0°C

Tablica VIII.
Przykłady półprzewodników

Substancja Wzór chemiczny Barwa Ruchliwość
Pierwiastki
KrzemSiczarny1,110,160,04911,7-4,16
GermanGeszary0,670,3850,18616,3+3,39
Cyna szaraSnszary0,080,250,2423,8-
Selen szarySeszary1,740,0010,00058,510
DiamentaCbezbarwny5,70,180,145,68-
nbsp;
Półprzewodniki typu III-V
Fosforek glinuAlPżółty2,430,0050,0159,8-
Azotek galuGaNbezbarwny3,50,015-5,8-
Fosforek galuGaPczerwony2,250,0300,01510-
Arsenek galuGaAsszary1,430,880,04012-
Antymonek galuGaSbczarny0,670,400,1415-
Fosforek induInPszary1,270,460,0212,1-
Arsenek induInAsczarny0,363,20,03512,5-
Antymonek induInSbszary0,1657,80,07515-
nbsp;
Półprzewodniki typu II-VI
Tlenek cynkuZnObezbarwny3,20,0180-7,9-
Siarczek cynkuZnSbezbarwny3,880,0180,00058,3-
Siarczek kadmuCdSpomarańczowy2,530,0340,00188,9-
Selenek kadmuCdSebrązowy1,740,0650,00510,9-
Tellurek kadmuCdTeczarny1,500,120,00510,9-
Siarczek ołowiuPbSczarny0,400,0640,08017,0-1,7
Selenek ołowiuPbSeczarny0,250,150,1523,6-1,7
Tellurek ołowiuPbTeczarny0,310,210,0830,0-
nbsp;
Inne półprzewodniki
Tellurek antymonuSb2Te3czarny0,20-0,02737||, 168
Tellurek bizmutuBi2Te3szary0,160,0350,035360-
Bromek srebraAgBrżółtawy2,30,40,000212,4-

Eg - przerwa energetyczna
ue - ruchliwość eletronów
up - ruchliwość dziur
- siła termoelektryczna
- względna przenikalność elektryczna
a - półprzewodnik wysokotemperaturowy

Tablica IX.
Współczynnik załamania światła różnych substancji

Substancja n Substancja n
CieczeCiała stałe
Kwas trifluorooctowy1,283Lód (0°C)1,3097
Metanol1,32663Fluorek sodu1,3255
Woda1,33288Fluorek litu1,3921
Ciężka woda1,32792Boraks (topiony)1,463
Eter dietylowy1,3527Fluorek baru1,474
Aceton1,35609Chlorek potasu1,4903
Etanol1,35941Pleksi1,49
Octan etylu1,3698Polietylen1,49-1,51
Kwas octowy1,36995Gips, alabaster1,53
Dioksan1,42025Bursztyn1,53-1,55
Metylocykloheksan1,42058Chlorek sodu1,5441
Glikol1,4306Kryształ górski1,55
Olej parafinowy1,440Polistyren1,59
Chloroform1,4429Szmaragd, beryl1,56-1,60
Czterochlorek węgla1,4576Topaz1,61-1,64
Oliwa z oliwek1,467Cyrkon, ZrSiO41,62-1,67
Terpentyna1,470Tlenek magnezu1,7373
Olej słonecznikowy1,470Fluorek ołowiu1,766
Gliceryna1,4735Korund1,767
Olej lniany1,485Siarczek cynku2,37
Toluen1,4941Tytanian strontu2,4069
Benzen1,4979Diament2,417
85% r-r cukruab1,5045
Olejek cedrowy1,515Gazy
Nitrobenzen1,5506Wodór1,000139
Olejek anyżowy1,560Tlen1,000252
Anilina1,5832Powietrze1,000293
Bromoform1,5980Azot1,000279
Brom1,608Acetylen1,000606
Dwusiarczek węgla1,6397Jodowodór1,000906
Dijodometan1,737Para wodna (100°C)1,000234
Fosfor w CS2bdo 1,95
HgI2 w aniliniebdo 2,2Skroplone gazy
Ciekły hel (3K)1,0278
SzkłaCiekły wodór (20,4K)1,0974
Szkło kwarcowe1,4584Ciekły azot (78K)1,205
Kron fluorowy1,46-1,50Ciekły tlen1,221
Kron1,50-1,52
Kron barowy1,54-1,57Tkanki
Bardzo lekki flint1,53-1,58Soczewka oka1,41-1,42
Flint1,60-1,64Ciało szkliste oka1,336
Ciężki flint1,64-1,81
Najcięższy flint1,89-1,92

W tabeli umieszczono tylko ciała przezroczyste w zakresie widzialnym (a przynajmniej w części tego zakresu). Dane dla .
a - roztwór wodny
b - współczynnik załamania zależy od stężenia

Tablica X.
Skręcalność właściwa wybrancych substancji

Substancja w roztworze Substancja krystaliczne
Woda, większość cieczy i roztworów0Sacharoza krystaliczna1,6; -5,4b
Glukozaa52,7Kwarc (1450nm)3,41
Fruktozaa-92Kwarc (760,4nm)12,67
Laktozaa+52,5Kwarc (656,3nm)17,25
Sacharozaa+66,5Kwarc (598,3nm)21,72
Kwas winowya+15,1Kwarc (405,0nm)48,90
Kwarc (214,3nm)236,0
Wybrane ciecze Kwarc (185,4nm)270,9
Mentol (stopiony, 32,5°C)-0,497Sól Seignette-1,4
Olejek cedrowy-0,3 do -0,4Cynober (687nm)325
Terpentyna-0,37Ciekłe kryształy cholesterowedo 107

Dane dla .
a - w roztworze rozcieńczonym
b - w zależności od kierunku w krysztale

Tablica XI.
Prędkość dźwięku w różnych ośrodkach

Ośrodek c (m/s) Ośrodek c (m/s)
GazyCiała stałe (drgania podłużne)
Powietrze (-20°C)a319,1Poliizopren (guma)100-1500
Powietrze (0°C)a331,5Korek500
Powietrze (20°C)a343,6bWosk (17°C)880
Powietrze (25°C)a346,3Parafina (15°C)1304
Powietrze (30°C)a349,1Teflon1340
Powietrze (100°C)a386Polietylen (LD)1950
Para wodna (100°C)494Korund2000
Ksenon177Ołów2100
Dwutlenek węgla268Polistyren2350
Siarkowodór308Pleksi2670
Argon321Nylon2700
Tlen329Piaskowiec2900
Azot352Złoto3200
Tlenek węgla352Platyna3260
Metan449Cyna3320
Hel1015Cegła3600
Wodór1313Srebro3650
CieczeDrewno dębowe ||3800
Woda (0°C)1402Lód (0°C)3800
Woda (10°C)1447Beton3800-5300
Woda (20°C)1482Marmur3810
Woda (25°C)1496Kości4000
Woda (50°C)1542Cynk4200
Woda (70°C)1555Mosiądz4700
Woda (100°C)1542Sól kamienna4800
Woda ocean. (0°C)1449cSzkło3500-6100
Woda ocean. (25°C)1535cMiedź5000
Woda ocean. (90MPa)1685cGranit5000
Ciekły hel II (2,17K)d3,4Wolfram5300
Ciekły hel (4K)211Szkło kwarcowe5900
Ciekły azot (84K)745Stal6000
Chloroform973Aluminium6420
Heksan1070Tlenek magnezu9000
Etanol1144Korund (|| do osi)11240
Aceton1168Jądro Ziemi11300
Benzen1295Beryl12900
Toluen1298Diament18000
Oliwa z oliwek1432
Rtęć1451
Benzyna1500
Anilina1659
Gliceryna1851

a - suche
b - przy wilgotności 100%: 344,7 m/s
c - przy standartowym zasoleniu (3,5%)
d - drugi dźwięk

Tekst pochodzi z serwisu fizyka.kopernik.mielec.pl - Copyright © 2003-